Dökümantasyon:

Genel Bilgilendirme:

 

Su safya üzerindeki ve sitenin tamamındaki bilgilerin tamamı veya bir kısmı Akopool tarafından fikri, mülkiyet hakları ile korunmaktadır. Dosyalardaki veya sitedeki bilgilerin indirilmesi, kopyalanması veya dağıtılması için Akropool tarafından izin alınması gerekir. Aksi takdirde yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde Akropool tarafından tüm hakları mahfuzdur.